30 September 2010

Seorang sahabat bertanya
kepada Nabi S.A.W :
" Bagaimana ciri-ciri orang yang
patut aku dampingi
(untuk dijadikan teman)?"
Nabi bersabda :
Teman yang patut kamu dampingi ialah yang
apabila melihatnya, Kamu teringat Allah,
apabila mendengar kata-katanya
bertambah ilmunya & apabila melihat
amalan-amalannya, iaitu kamu teringat akan
Akhirat...

No comments:

Post a Comment